Poolvärmare – vi hjälper dig med uppvärmning av din pool

Det är viktigt med rätt poolvärmare, vid uppvärmning av poolen finns i huvudsak fyra värmekällor; värmeväxlare, värmepump, elvärmare eller solfångare. En värmeväxlare installeras och ansluts till husets befintliga el-, ved-, pellets- eller oljepanna, värmepump eller solfångaranläggning. Elvärmarna är små och kompakta och ansluts enkelt till befintligt elnät och ger full effekt dygnet runt. Pahlén Inverter poolvärmepumpar nyttjar den omgivande värmen i luften effektivt och överför den via en värmeväxlare till poolvattnet.

för snabb uppvärmning av din pool

för ekonomisk och effektiv uppvärmning

till pool, spa eller badtunna

Har du en fråga? Fråga vår Poolexpert