Poolvård

Pahlén erbjuder ett komplett och väl utprovat program av poolvårdsartiklar för att förenkla och underlätta skötseln för alla poolägare.

För större bad och offentliga anläggningar finns även en bottensugvagn.

Har du en fråga? Fråga vår Poolexpert