1. Vägen till klart vatten börjar med pH-reglering

För att få pH-värdet till optimal nivå behövs en pH-reglering. Det uppnås enklast med pH-höjande eller pH-sänkande medel. Desinficerande medel fungerar bäst inom ett smalt pH-område. Vattnet skall varken vara för surt eller för basiskt.

 

Poolen och människokroppen trivs bäst om vattnets pH-värde ligger mellan 7,2 och 7,6.

 

Dosering: Dosera en mindre mängd pH-minus/ pH-plus för att sänka/höja pH-värdet med 0,1 pH-enheter.

 

Hantering: pH-minus/pH-plus granulat löses upp i en hink med vatten. Därefter tillsätts lösningen försiktigt i bräddavloppet eller längs med bassängkanten. Mät pH-värdet med jämna mellanrum. Tillsätt inte lösningen i närheten av metalldelar. Låt vattnet cirkulera ca12h och mät sedan igen, justera ytterligare vid behov. Blanda aldrig denna produkt med andra kemikalier! Läs alltid etiketten och produktinformationen på förpackningen.

Har du en fråga? Fråga vår Poolexpert